Mediterranea

Mediterranea

13 €

Tomate, Mozzarella,
Thon, oignon rouge, olives.